ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort
  • 24

    Ergen Psikoloğu

  • 25

    Ergen Psikolojisi

ERGEN PSİKOLOGU
Ergenlik, bir bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş durumudur. Bu geçiş bireyin çocukluk davranışlarından uzaklaşması ve yetişkin davranışlarını gözlemlemesi ve taklit etmesi ile başlar. Öncelikle fiziksel ve sonra psikolojik değişimler başlar. Ergen Psikoloğu uzmanları bu geçişin daha az sancılı ve başarılı olmasını sağlar. Uzm Psikolog yardımı ile aşılan ergenlik problemleri ileride bireye ve aileye oluşturacağı travmalardan uzak tutar.

ERGENLİK BİR HASTALIK MIDIR?

“Ergenlik bir hastalık mıdır?” sorusunun cevabı “Kesinlikle hayır.”dır. Yani ergenlik bir hastalık değildir. Ergen olarak tanımladığımız bireyin fiziksel olarak bir yetişkin gibi görünse de duygu, düşünce, davranış ve yaşantısı bakımından hayatının başında olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çevresine karşı davranış ve tutumları çoğu zaman yetişkin gibi olsa da onun birçok konuda deneyimsiz olduğu, çocukluk ve yetişkinlik arasında gel-gitler yaşadığı unutulmamalıdır. Bütün bunlar hastalık olarak değil son derece normal durumlar olarak değerlendirilmelidir. Ergen olarak tanımladığımız her birey aynı tutum ve davranışları göstermemektedir. Bazılarının bu değişim sürecine uyum sağlayamamakla birlikte bu durumu tolere edemediği için öfkeli tutum ve davranışlar gösterebildikleri gibi bazılarının da depresif tutum ve davranışlar göstererek içe dönük bireyler oldukları gözlemlenmektedir. Ergenlerde en sık rastlanan tutum ve davranış ise depresyondur. Ergenin yaşadığı bütün bu durumlar karşısında anne-babalar ve öğretmenler onları gözlemlemeli ve ilgisiz kalmamalıdırlar. Anne-babalar ergenlerin güvenini kazanıp anlamaya çalışırlarsa onlara yardım etmeleri kolaylaşır. Eğer ergen içine kapanmışsa, çevresiyle ve arkadaşlarıyla iletişime geçmiyorsa, uykusu ve yemek yemesi düzensiz ise, her şeyin anlamsız olduğu gibi düşüncelere sahip ise kendisine zarar vermesi söz konusu olabilir. Hatta zararlı alışkanlıklara yönelebilir. Bu durumda kesinlikle psikolojik destek alınması önerilmektedir. Ergen bu tür destek almak istemeyip ailesiyle tartışma veya çatışmaya girebilir. Ailenin zorla destek aldırması fayda sağlamayacağı için ergeni ikna edip ergenin gönüllü olması sağlanmalıdır. Günümüz koşullarında ergenlik dönemindeki değişime ergenlerin sorunsuz ayak uydurmalarına ek olarak bir de onlardan beklenen akademik başarı söz konusudur. Onlar ilkokula başladıkları dönemden itibaren sınavlar nedeniyle bütün zamanlarını dershane, etüt, deneme sınavları gibi akademik çalışmalara ayırmaktadırlar. İyi bir meslek için ergenlik döneminde sınav stresi ve ailenin, çevrenin yaptığı baskı yaşanan değişimlere ek olarak sorumluluk getirmektedir. Bu sebeple zaman zaman öfkelenmeleri normal karşılanmalıdır. Anne-baba ve öğretmenlerin kendi ergenlik dönemi ile karşılaştırma yapmamaları, yaşam biçiminin, teknoloji ve sosyal olayların süreç içinde farklılaştığını unutmadan hareket etmeleri daha sağlıklı iletişim sağlamaları için faydalı olacaktır.

maltepe escort pendik escort