ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort
 • 24

  Ergen Psikoloğu

 • 25

  Ergen Psikolojisi

ERGENLERDE MESLEK SEÇİMİ

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan birisidir. Çünkü insan hayatının en az yarısı seçtiği meslek dalında çalışarak geçmektedir.  O halde herkes kendine en uygun, seveceği ve başarılı olacağı bir meslek seçmelidir. Meslek değiştirmek oldukça zor bir iş olduğundan doğru karar vermek gerekir.

Çocuğun meslekler hakkında bilgi edinmesi okul öncesi çağında hatta daha da öncesinde başlar. Fakat kendi yapacağı mesleğe karar vermesi genellikle ergenlik dönemine denk gelir. Ergenlik dönemiyle birlikte kendini keşfetmeye, tanımaya başlayan ergen hayatının geri kalanını hangi işi yaparak geçireceğine karar vermek gibi bir sorumlulukla da karşı karşıyadır.

Peki meslek seçimi neden önemlidir?

 1. Meslek, kişiye sorumluluk yükler. Sorumluluk bilinci mesleki olgunluk sağlar.
 2. Meslek, insanın kendini gerçekleştirdiği bir olgudur.
 3. Meslek, insana toplum içinde belirli bir yer sağlar.
 4. Meslek, insanın gerçekleştirebileceği performansı ortaya koyar.
 5. Meslek, yaşamı anlamlı kılar.
 6. Meslek, bireyin kendini gerçekleştirdiği bir yerdir.
 7. Meslek, insanın olgunlaşmasını sağlar ve onun yaratıcı olmasına imkan tanır.
 8. Meslek, kişiye ekonomik özgürlük sağlar.
 9. Meslek, bir statü sembolüdür.

Tabi ergen kendi için bu denli önemli olan meslek seçimiyle yalnızca eğitimini ve hayatının geri kalanını nasıl geçireceğini belirlemez. Ergenin meslek seçimiyle belirlediği diğer faktörler şunlardır:

 1. Hayatını nasıl bir ortamda sürdüreceği,
 2. Hayat boyu birlikte iş yapacağı arkadaş çevresi,
 3. Çalışırken zevkle iş yapıp yapamayacağı,
 4. Mesleğinden tatmin olup olamayacağı,
 5. İş bulma zorluk veya kolaylığını,
 6. Ailesinin nasıl bir ortamda yaşayacağını,
 7. Ailesinin gelir tarzını ve geçim şeklini,
 8. Tatil sürelerini,
 9. Genel yaşam biçimini,
 10. Toplumda hangi konumda olacağını,
 11. Nelerden ödün verip vermeyeceği.

Ergen öncelikle kendi yetenek, beceri, ilgi, fiziksel ve kişisel özelliklerini bilip geleceğe yönelik beklentilerini  belirledikten sonra meslekler ve bu mesleklerin eğitimiyle ilgili bilgileri de edinip kendi özellikleri ile mesleklerin özelliklerini karşılaştırarak        meslek seçimi konusunda karar verme durumundadır.

Ergenin sahip olacağı meslek kazanacağı parayı ve işini belirlemekten öte toplumdaki saygınlığını, statüsünü de belirler ki kendini arayan ergenin, seçtiği meslekte de kendini bulmasını bekleriz. Bununla beraber bir meslek sahibi olacak olmak ergene özgüven kazandırır, özsaygısını da artırır.

Kısacası kişilikle uyumlu edinilen meslek kişiyi maddiyatın yanında manevi yönden de destekler ve doyurur. Kendi kişiliğiyle uyuşan, sevdiği bir mesleği yapan kişi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşamın garantisini elde etmiş olur.

 

 

 

 

maltepe escort pendik escort