ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort
  • 24

    Ergen Psikoloğu

  • 25

    Ergen Psikolojisi

ERGENLERDE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Zararlı maddeler, geçici keyif verici özelliği ile tanınan ya da sahte mutluluk verici olarak bilinen her türlü tütün, alkol ve uyuşturucu özellik taşıyan maddelerdir. Ergen psikologlarının en çok mücadele ettiği sorundur. Ergenlerin içine kapanık durumu, bu tür uyuşturucu maddeler ile birleştiğinde sorun içinden çıkılamaz bir hal alabilir.

Ergenlik döneminin ne kadar sancılı, hassas ve karmaşık olduğunu biliyoruz. Bu dönemin en rahat ve sağlıklı bir şekilde atlatılmasında ailenin önemi çok büyüktür. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve dayanışmanın hakim olduğu, aile üyelerinin kendini güvende hissettiği, her açıdan aile üyelerinin ihtiyaçlarının yeteri düzeyde karşılandığı ailelerde ergenlik dönemi daha sağlıklı bir şekilde en az hasarla atlatılır. Eğer ergen anne ve babasından yeterli ilgi ve sevgiyi göremiyorsa, aile ortamına huzursuzluk, tartışmalar, kavgalar, şiddet gibi olumsuz durumlar hakimse, ergenin maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanamıyorsa, birçok yönden ihmal varsa zararlı alışkanlıklara sahip olma olasılığı da artmaktadır. Ve ergen bu durumlarda risk altındadır.

Ergenin içinde bulunduğu dönem gereği hayatının odağında sosyal ilişkileri ve kurulmaya ya da içine girilmeye çalışılan arkadaş grupları olduğunu göz önüne alırsak; kendini ispat ve kabul edilme-onaylanma ihtiyacı ile beraber ergen her ne kadar sağlıklı bir aile ortamına da sahipse, zararlı maddeleri bu ihtiyaçlarını karşılamak için deneyip bağımlısı olma ihtimalleri vardır.

Yapılan araştırmalarda annesi veya babası olmayan ya da her ikisi birden olmayan ergenlerde zararlı maddelerin kullanılma olasılığının anne ve babası olan ergenlere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kısacası anne ve babalar çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma konusunda tampon görevi görmektedirler. Anne ve babası olmayan, sosyal hizmetlerin çatısı altında yaşamlarını sürdüren bireyler için de orada çalışan tüm personel ve idareciler zararlı alışkanlıklar konusunda bu bireylerle zararlı maddeler arasında tampon görevi görmektedirler.

maltepe escort pendik escort